A természetes ásványvíz jellemző tulajdonságainak megállapításának feltételei

vkorf-1A természetes ásványvíz emberi egészségre kifejtett hatásának meghatározásához a következő szempontokat kell vizsgálni:
a) geológiai és hidrogeológiai viszonyok,
b) fizikai, kémiai, fiziko-kémiai tulajdonságok,
c) mikrobiológiai paraméterek,
d) ha szükséges, a farmakológiai, fiziológiai és klinikai hatások,
e) az 5. pontban leírtak.
2. Az 1. d) pontban leírt hatásvizsgálatok elvégzése nem kötelező abban az esetben, ha a víz rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek alapján már e rendelet hatálybalépése előtt is természetes ásványvízként tartották nyilván, továbbá azoknak a vizeknek az esetében sem, amelyek mind a víznyerőhelyen, mind a palackozás után legalább 1000 mg/l összes oldott szárazanyagot vagy legalább 250 mg/l szabad szén-dioxidot tartalmaznak.
3. A természetes ásványvíz összetétele, hőmérséklete és más főbb tulajdonságai a természetes ingadozás határain belül legyenek állandóak.
4. A természetes ásványvizek esetében az összes élő csíraszám (telepszám) azt a mikrobaszámot jelenti, amely a víz mindennemű kezelése előtt a víznyerőhelyen mutatható ki. Ezt az értéket a víz minőségi és mennyiségi analízisével együtt rendszeres vizsgálatokkal kell ellenőrizni.
Az elismeréshez szükséges feltételek a következők:
 Geológiai és hidrológiai adatok meghatározása:
 • A pontos vízutánpótlási terület leírása a magasság jelölésével, legalább 1:1000 léptékű térképen.
 • Részletes geológiai leírás a vízadó réteg jellegéről.
 • A földtani szelvény rétegsora.
 • A vízkinyerés módjának leírása.
 • A víznyerőhely és a vízbázis védelmi rendszerének részletes leírása.
 • Fizikai, kémiai és fiziko-kémiai vizsgálatokkal meghatározott adatok:
 • A fajlagos vízhozam.
 • A víz, valamint a víznyerőhely évi átlaghőmérséklete.
 •  A vízadó réteg típusa és a vízben található ásványi anyagok típusa és jellege közötti kapcsolat.
 • A víz szárazanyag-tartalma 180 °C-on és 260 °C-on.
 • Az elektromos vezetőképesség a mérési hőmérséklet meghatározásával.
 • Hidrogén-ion koncentráció (pH).
 • A nem ionizált alakban jelen lévő szervetlen anyagok.
 • Nyomelemek.
 • A víz radioaktív tulajdonságai.

Drinking_Water_BottleA természetes ásványvíz különleges tulajdonságait a tudomány mindenkori állása szerint elfogadott, valamint a természetes ásványvíz tulajdonságainak és az emberi szervezetre kifejtett hatásainak (pl. a vizelet kiválasztására, a gyomor- vagy bélfunkciókra gyakorolt hatás, ásványi anyagok hiányának pótlására alkalmasság) megfelelő vizsgálati módszerekkel kell meghatározni.