ballonok350A kút Törzsadatlapal rendelkezik.

A minősített víz megnevezése:

Kék Gyémánt ásványvíz

 

Kútkataszteri száma: K-2510

Kút fenntartó: Vitality Green kft.

A vízjogi üzemeltetési engedélyt kiadó illetékes hatóság neve:
Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség, 4025 Debrecen, Hatvan utca 16.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja IX. évfolyam 8. szám 2010. október 15.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 114/2010. OTH. közleménye Debrecen K-2510 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Vitality-Green Kft. (4033 Debrecen, Veress Péter u. 74. )- mint fenntartó és üzemeltető a Debrecen K-2510 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti- felhasználására „KÉK GYÉMÁNT” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (393-7/OTH/2010.).